Sõnavara arendamise ülesanded

Ülesanded jagunevad kaheks vastavalt raskusastmele, st tegemist on algajatele ja edasijõudnutele suunatud ülesannetega.

Algajatele mõeldud ülesanded hõlmavad üldiselt kahte sõnaliiki - nimisõnu ja omadussõnu. Nimisõnade harjutused käsitlevad erinevaid igapäevaelu valdkondi: toit, tervis, pühad, reisimine jms. Omadussõnaharjutusi saab kasutada omadussõnade õppimiseks.

Edasijõudnute harjutused on sünonüümiharjutused, mis hõlmavad keerulisemat sõnavara ja põhinevad sama tähendusega sõnade äratundmisel, mitte tõlkimisel.

Sõnavara arendamine on võõrkeele õppimise juures üks olulisemaid ülesandeid. Sõnu õpitakse igas tunnis. Oluline on õpitud sõnavara kinnistamine. Selleks ongi antud harjutusvara mõeldud. Harjutusvara saab kasutada õpetaja tunde läbi viies, samuti õpilane iseseisvalt sõnu õppides. Teste võib vastavalt tunniteemale ja õpitud sõnavarale lasta õpilasel kodus teha ja pärast antud sõnavara tunnis hindele küsida.


Tiiu Kruus, Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi soome keele õpetaja

SANASTOTEHTÄVÄT

Vasta-alkajat

Substantiiveja

juhlapivt.htm
File Size: 33 kb
File Type: htm
Download File

kukatekee1.htm
File Size: 41 kb
File Type: htm
Download File

kylttej1...htm
File Size: 34 kb
File Type: htm
Download File

miss.htm
File Size: 34 kb
File Type: htm
Download File

ruoka1.htm
File Size: 45 kb
File Type: htm
Download File

ruoka2.htm
File Size: 47 kb
File Type: htm
Download File

sairaudet.htm
File Size: 34 kb
File Type: htm
Download File

perhe.htm
File Size: 51 kb
File Type: htm
Download File

Adjektiiveja

adjektiiveja1.htm
File Size: 35 kb
File Type: htm
Download File

adjektiiveja2.htm
File Size: 29 kb
File Type: htm
Download File

adjektiiveja3.htm
File Size: 38 kb
File Type: htm
Download File

adjektiiveja4.htm
File Size: 57 kb
File Type: htm
Download File

adjektiiveja5.htm
File Size: 38 kb
File Type: htm
Download File

Edistyneet

sanasto1.htm
File Size: 33 kb
File Type: htm
Download File

sanasto2.htm
File Size: 33 kb
File Type: htm
Download File

sanasto3.htm
File Size: 56 kb
File Type: htm
Download File

sanasto4.htm
File Size: 34 kb
File Type: htm
Download File

sanasto5.htm
File Size: 34 kb
File Type: htm
Download File

sanasto6.htm
File Size: 45 kb
File Type: htm
Download File

sanasto7.htm
File Size: 46 kb
File Type: htm
Download File

Click to set custom HTML